Regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania członków EKES-u.

Marzec 2019 r.

This page is also available in

Niniejsza wersja regulaminu wewnętrznego i kodeksu postępowania członków EKES-u została przyjęta przez Zgromadzenie Plenarne EKES-u w dniu 20 lutego 2019 r. Teksty te weszły w życie z dniem 15 marca 2019 r.

Downloads

Reglement van orde en gedragscode voor de leden van het EESC

See also