You are here

Gonçalo Lobo Xavier – wiceprzewodniczący odpowiedzialny za komunikację

  • Od 2013 r. doradca zarządu Stowarzyszenia Portugalskich Firm Sektora Metalurgii, Inżynierii Mechanicznej i Branż Pokrewnych (AIMMAP), organizacji największego sektora przemysłu w Portugalii, odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe i komunikację
  • Od lutego 2013 r. delegat krajowy ds. innowacji w MŚP i finansowania ryzyka w ramach programu „Horyzont 2020”
  • Od 2007 r. delegat Konfederacji Przemysłu Portugalskiego (CIP) wyznaczony do grupy roboczej ds. badań i innowacji technologicznych przy BUSINESSEUROPE
  • Od 2011 r. członek Grupy Pracodawców w EKES-ie mianowany przez Konfederację Przemysłu Portugalskiego (CIP); główne zagadnienia: zatrudnienie, sprawy społeczne, jednolity rynek, przemysł, badania i rozwój oraz innowacje
  • Dyrektor wykonawczy Portugalskiej Sieci Ośrodków Technologicznych (RECET), odpowiedzialny za projekty w zakresie badań i rozwoju oraz projekty międzynarodowe z partnerami głównie z Hiszpanii, Francji i innych państw członkowskich UE (2002–2012)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego ds. Strategii „Europa 2020” w EKES-ie (2013–2015)
  • Wiceprzewodniczący EKES-u odpowiedzialny za komunikację (2015–2018)

W EKES-ie Gonçalo Lobo Xavier był sprawozdawcą takich opinii jak: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2015, przemiany przemysłowe w europejskim sektorze opakowaniowym, plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. oraz  działania na rzecz otwartej edukacji.

Pełny profil zawodowy w serwisie LinkedIn