Christa Schweng, Przewodnicząca EKES-u

This page is also available in

W dniu 28 października 2020 r. Christa Schweng została wybrana na przewodniczącą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) na okres dwóch i pół roku, do października 2023 r. Jest członkinią EKES-u od 1998 r. W EKES-ie zajmuje się zatrudnieniem i sprawami społecznymi.

W latach 2018–2020 była przewodniczącą Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa Sekcja (SOC) w EKES-ie. W latach 2013–2015 kierowała pracami Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP).

Poza EKES-em pracuje dla Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej (WKÖ). Od 1994 r. pełni funkcję starszej doradczyni w departamencie polityki społecznej WKÖ.

Od 1995 r. jest członkinią Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (organu, który wspiera Komisję Europejską w przygotowywaniu, wdrażaniu i ocenie działań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Od 1995 r. jest również członkinią zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao, a od 2001 r. – rzeczniczką pracodawców w tej agencji. Od 2001 r. sprawuje rotacyjnie co trzy lata funkcję prezeski zarządu.

Od 25 lat należy do Komisji Spraw Społecznych UEAPME (której przewodniczyła w latach 2001–2009).

Ma tytuł magistra prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Posługuje się biegle językiem niemieckim, angielskim i francuskim, a także w stopniu komunikatywnym – językiem hiszpańskim.

Była sprawozdawczynią i współsprawozdawczynią licznych opinii EKES-u, takich jak:

  •  

Downloads

CV Christa Schweng

Declaration of interests