You are here

Luis Planas Puchades – sekretarz generalny

Jako sekretarz generalny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przewodzę zespołowi urzędników, którego zadaniem jest wdrażanie w życie decyzji podjętych przez Zgromadzenie, Prezydium i przewodniczącego Komitetu.

Jako szef personelu zarządzam także bieżącymi sprawami dotyczącymi administracji, budżetu, komunikacji i stosunków Komitetu z innymi instytucjami.

Więcej informacji o moim zespole oraz pracy EKES-u.

O mnie

Urodziłem się i wychowałem w Walencji, w Hiszpanii. Po ukończeniu studiów prawniczych pracowałem jako prawnik, a następnie zdałem konkurs na stanowisko inspektora pracy i zabezpieczenia społecznego.

Moja kariera w instytucjach europejskich rozpoczęła się tuż przed przystąpieniem Hiszpanii do UE. W tych latach zajmowałem różne stanowiska, dzięki czemu mogłem dobrze zorientować się, jak działają instytucje europejskie. W 1982 r. zostałem uczestnikiem przedakcesyjnego programu szkoleniowego Komisji Europejskiej. Już jako członek Kongresu Deputowanych Hiszpanii zostałem rzecznikiem do spraw europejskich. Wtedy też miałem zaszczyt zostania sprawozdawcą ratyfikacji aktu przystąpienia Hiszpanii do Unii Europejskiej. Od 1986 r. do 1993 r. byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie uczestniczyłem w pracach Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Instytucjonalnych.

Po kilku latach pracy z rządem regionalnym Andaluzji i jako członek Komitetu Regionów UE, ponownie zawitałam do Brukseli, by zarządzać gabinetem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Manuela Marina, a potem komisarza Pedro Solbesa.

W 2004 r. zostałem mianowany ambasadorem Hiszpanii w Maroku, a w 2010 r. ambasadorem i stałym przedstawicielem Hiszpanii przy Unii Europejskiej. W 2012 r. zostałem mianowany ministrem rolnictwa, rybołówstwa i środowiska w rządzie Andaluzji.

W dniu 20 stycznia 2014 r. Prezydium wybrało mnie na stanowisko sekretarza generalnego EKES-u.

Luis Planas Puchades, sekretarz generalny EKES-u

Downloads

Luis Planas Puchades - CV