Uitbreidingslanden

This page is also available in

Het EESC is actief betrokken bij het uitbreidingsproces van de EU en heeft een tweeledige aanpak ontwikkeld – regionaal en bilateraal – voor zijn betrekkingen met organisaties van het maatschappelijk middenveld in de uitbreidingslanden.

Met betrekking tot de regionale benadering is het follow-upcomité Westelijke Balkan – een permanent intern orgaan van het EESC – het belangrijkste instrument voor het coördineren van de activiteiten van het EESC in deze regio. Het forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan, dat om de twee jaar wordt georganiseerd, maakt deel uit van de werkzaamheden van het follow-upcomité.

Het EESC werkt ook bilateraal samen met landen van de Westelijke Balkan en Turkije. Op basis van de associatieovereenkomsten tussen deze landen en de EU, om de organisaties van het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de pretoetredings- en toetredingsprocessen, heeft het EESC drie gemeenschappelijke organen gecreëerd met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld – met Turkije, Montenegro en Servië. Elk orgaan bestaat uit een gelijk aantal leden van het EESC en van het partnerland en komt tweemaal per jaar samen.

Het EESC onderhoudt regelmatige contacten en organiseert gezamenlijke activiteiten met de organisaties van het maatschappelijk middenveld van uitbreidingslanden waarmee nog geen gemeenschappelijk orgaan voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld is opgericht.

De werkzaamheden van de gemeenschappelijke organen worden aangevuld met de voorbereiding van EESC-adviezen over de pretoetredings- en toetredingsprocessen van de afzonderlijke landen, alsmede over onderwerpen van regionaal belang.

Displaying 1 - 6 of 6
25/05/2022
Press Release
Reference number: 
26/2022

On 24 May in Sarajevo, the EESC's Western Balkans Follow-up Committee held its yearly external meeting - for the first time since the COVID-19 pandemic - to meet with civil society organisations (CSOs) in Bosnia and Herzegovina and discuss their role and concerns regarding the current situation. The conclusions will be conveyed to the country's political authorities and to the EU institutions.

 

31/10/2019
Press Release
Reference number: 
44/2019

EESC criticises European Council decision to deny the opening of accession negotiations with North Macedonia and Albania

The European Economic and Social Committee (EESC) is deeply disappointed about EU leaders' decision to further postpone opening accession negotiations with North Macedonia and Albania at the European Council of 17-18 October, due to the lack of unanimity between the Member States.