Uitbreidingslanden

This page is also available in:

Het EESC is actief betrokken bij het uitbreidingsproces van de EU en heeft een tweeledige aanpak ontwikkeld – regionaal en bilateraal – voor zijn betrekkingen met organisaties van het maatschappelijk middenveld in de uitbreidingslanden.

Met betrekking tot de regionale benadering is het follow-upcomité Westelijke Balkan – een permanent intern orgaan van het EESC – het belangrijkste instrument voor het coördineren van de activiteiten van het EESC in deze regio. Het forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan, dat om de twee jaar wordt georganiseerd, maakt deel uit van de werkzaamheden van het follow-upcomité.

Het EESC werkt ook bilateraal samen met landen van de Westelijke Balkan en Turkije. Op basis van de associatieovereenkomsten tussen deze landen en de EU, om de organisaties van het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de pretoetredings- en toetredingsprocessen, heeft het EESC drie gemeenschappelijke organen gecreëerd met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld – met Turkije, Montenegro en Servië. Elk orgaan bestaat uit een gelijk aantal leden van het EESC en van het partnerland en komt tweemaal per jaar samen.

Het EESC onderhoudt regelmatige contacten en organiseert gezamenlijke activiteiten met de organisaties van het maatschappelijk middenveld van uitbreidingslanden waarmee nog geen gemeenschappelijk orgaan voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld is opgericht.

De werkzaamheden van de gemeenschappelijke organen worden aangevuld met de voorbereiding van EESC-adviezen over de pretoetredings- en toetredingsprocessen van de afzonderlijke landen, alsmede over onderwerpen van regionaal belang.

Displaying 1 - 3 of 3
 • -
  Connecting EU 2022

  The EESC's annual seminar for civil society communicators zoomed in on the impact of the war in Ukraine on the EU, addressing three thorny issues.

 • For the 8th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC) in Budva, Montenegro.

  This meeting tackled following issues: Assessment of the state of play in Montenegro accession negotiations to the EU, Chapter 28 of the accession negotiations – with focus on Consumer protection and Debate on the situation of young people on the labour market.

 • For the 7th time, the European Economic and Social Committee (EESC) and Montenegro held the Civil Society Joint Consultative Committee (JCC).

  The meeting was held in Brussels and tackled following issues:

  - The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process

  - The Connectivity Agenda in the areas of Energy and Transport

  - Chapter 5 - Public procurement

  - The state of industrial relations and the development of Civil Society Organisations (CSOs) in Montenegro

Displaying 1 - 3 of 3