Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

This page is also available in

Het EESC werkt sinds de jaren 1990 samen met Latijns-Amerikaanse en Caribische tegenhangers. Verschillende EESC-adviezen hadden betrekking op de betrekkingen met deze regio, op regionaal, subregionaal en nationaal niveau. Tot de prioriteiten van het EESC behoren de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld, economische en sociale ontwikkeling, regionale integratie en samenwerking op multilateraal niveau.

Het EESC organiseert op regionaal niveau tweejaarlijkse bijeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, als een van de voorbereidende evenementen voorafgaand aan de EU-Celac-top.

Op subregionaal en nationaal niveau zijn verschillende permanente structuren opgezet: in 2009 heeft het EESC een rondetafel van het maatschappelijk middenveld opgezet met de Braziliaanse Sociaal-Economische Raad om een forum te bieden voor dialoog en voortdurende samenwerking tussen de vertegenwoordigers van het Braziliaans en Europees maatschappelijk middenveld. De associatieovereenkomst tussen de EU en Chili gaf het EESC een mandaat om een gemengd raadgevend comité op te richten met zijn Chileense tegenhanger van het maatschappelijk middenveld om toezicht te houden op de overeenkomst. Deze werd uiteindelijk opgezet in 2016. Met betrekking tot de landen van de Andesgemeenschap neemt het EESC deel aan de interne adviesgroep die toezicht houdt op de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Peru en Ecuador. Het EESC neemt ook deel aan het Raadgevend Comité Cariforum-EU dat toezicht houdt op de economische partnerschapsovereenkomst tussen Cariforum en de EU. Er zijn permanente betrekkingen tot stand gebracht met de institutionele tegenhangers van het EESC in de Mercosur (het Sociaal-Economisch Forum) en Midden-Amerika (het Raadgevend Comité van het Centraal-Amerikaans Integratiesysteem).

Displaying 1 - 1 of 1
03/10/2016
Press Release
Reference number: 
Nº 59/2016

On 4 and 5 October 2016 the first meeting was held of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement (AA). With the establishment of this Committee, the final provision of the Association Agreement is being implemented, eleven years after the Agreement entered into force. The JCC will be made up of...