Gendergelijkheid

This page is also available in

Displaying 1 - 3 of 3
29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Deadline voor inzendingen: 6 september

Het Europees Economisch en Sociaal Comité nodigt maatschappelijke organisaties en burgers uit de hele Europese Unie uit om mee te dingen naar de vermaarde EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Dit jaar zullen initiatieven worden bekroond waarmee de strijd wordt aangebonden tegen genderstereotypen en wordt geijverd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en gelijke behandeling op alle vlakken van het economische en maatschappelijke leven.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Meedingen naar de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) kan vanaf nu. Thema dit jaar is Meer vrouwen in de Europese samenleving en economie, en de prijs zal gaan naar innovatieve initiatieven en projecten die worden ingezet in de strijd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en gelijke behandeling op alle vlakken van het economische en maatschappelijke leven.