Europese Economische Ruimte

This page is also available in:

De Europese Economische Ruimte (EER) verenigt de EU-lidstaten en de drie EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) in een interne markt waarin dezelfde basisregels gelden. Deze regels hebben als doel het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen in de EER mogelijk te maken, in een open en concurrerende omgeving. De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is op 1 januari 1994 in werking getreden.

Het Raadgevend Comité van de Europese Economische Ruimte (RC-EER) maakt deel uit van de EER-overeenkomst (artikel 96) en is in 1994 opgericht.

Displaying 1 - 6 of 6
Displaying 1 - 6 of 6