Duurzame voeding

This page is also available in

Voedsel staat centraal in ons leven en maakt integraal deel uit van de Europese cultuur. Het voedsel dat we eten, de manier waarop we het produceren en de hoeveelheid die we verspillen hebben echter grote gevolgen voor de menselijke gezondheid, de natuurlijke hulpbronnen en de samenleving als geheel:

  • Steeds meer burgers — met name kinderen — kampen met overgewicht en obesitas als gevolg van ongezonde voedingspatronen.
  • Landbouwers en werknemers krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten.
  • Een derde van al het voedsel gaat verloren of wordt verspild in de voedselketen.
  • Het milieu betaalt hiervoor een hoge tol: de voedselproductie en -consumptie heeft een enorme impact op klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging, bodemdegradatie enz.

De COVID-19-crisis heeft ons wakker geschud en laten zien dat het tijd is voor verandering. Eens te meer bleek dat we het traject van boer tot bord niet voor lief moeten nemen en dat alle actoren en activiteiten in het hele voedselsysteem nauw met elkaar verweven zijn. Eerlijke, hulpbronnenefficiënte, inclusieve en duurzame toeleveringsketens in de hele landbouw- en levensmiddelensector zijn meer dan ooit nodig om in gelijke mate tegemoet te komen aan de behoeften van burgers, landbouwers, werknemers en bedrijven.

Het EESC pleit al jaren prominent voor een duurzaam en alomvattend voedselbeleid. Een dergelijke geïntegreerde en systemische aanpak is van essentieel belang om de talrijke en onderling samenhangende uitdagingen aan te pakken die van invloed zijn op voedselsystemen; om te zorgen voor economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid; om te zorgen voor integratie en samenhang tussen beleidsterreinen (zoals landbouw, milieu, gezondheid, onderwijs, handel, economie, technologie, enz.; en om samenwerking tussen bestuurslagen te bevorderen.

Displaying 11 - 20 of 54

Pages

Opinion
Goedgekeurd on 22/09/2021
Referentie: 
NAT/823-EESC-2021

The upcoming Slovenian Presidency of the EU has requested the Committee to draw up an exploratory opinion on the effective achievement of the Directive’s objectives in practice, on Member States’ best practices in regulating the agri-food chain, as well as on the steps needed so that this process does not come to a halt.

advies EESC: Towards a Fair Food Supply Chain

Opinion
Goedgekeurd on 27/04/2021
Referentie: 
NAT/805-EESC-2020

The SUD can play a central role in the European Green Deal framework, being crucial to the Commission's Farm-to-Fork strategy for shifting to a fair, healthy and environmentally friendly food system, and complementary to both the EU Biodiversity Strategy for 2030 and the Zero Pollution Strategy.

Information report: Evaluation on Directive on the Sustainable Use of Pesticides (Information report)

Opinion
Goedgekeurd on 20/02/2019
Referentie: 
NAT/755-EESC-2018-04568

The own-initiative opinion aims to analyse the link between current food systems and diet-related diseases;  identify policies, tools and instruments that are needed to foster healthier diets both on the supply and demand side.

advies EESC: Promoting healthy and sustainable diets in the EU (own-initiative opinion)

Opinion
Goedgekeurd on 19/09/2018
Referentie: 
NAT/732-EESC-2018-02522

The Commission is proposing a targeted revision of the General Food Law Regulation coupled with the revision of eight pieces of sectoral legislation, to bring them in line with the general rules and strengthen transparency in the area of GMOs, feed additives, smoke flavourings, food contact materials, food additives, food enzymes and flavourings, plant protection products and novel foods.

advies EESC: Transparency in scientific assessments and governance of EFSA

Opinion
Goedgekeurd on 19/09/2018
Referentie: 
NAT/734-EESC-2018-02438

The Commission's initiative follows one of the recommendations of the Agricultural Markets Task Force that the EU should legislate in the areas of UTPs for agricultural products, and responds to some of the conclusions of the 2016 EESC opinion on "A fairer food supply chain".

advies EESC: Improving the food supply chain

Opinion
Goedgekeurd on 23/05/2018
Referentie: 
NAT/727-EESC-2018-00162

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Future of Food and Farming

advies EESC: The future of food and farming (Communication)

Downloads: 

Position paper Birdlife

Pages