Diensten

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Volgens de nieuwe studie die in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité is uitgevoerd, genereren grensoverschrijdende diensten nieuwe banen en economische groei. Ze zijn positief voor alle EU-landen, voor zowel arbeids- als kennisintensieve banen. Uit dit document komt naar voren dat het vermijden van strikte regelgeving in de grensoverschrijdende interne dienstenmarkt gunstig is voor de economie van de EU. Een vermindering van het aandeel van grensoverschrijdende diensten met 1 % zou de EU-economie ongeveer 8 miljard euro kosten.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years