Azië en de Stille Oceaan

This page is also available in:

In Azië onderhoudt het EESC betrekkingen met organisaties uit het maatschappelijk middenveld in China, Japan, Singapore, Zuid-Korea en Vietnam.

Een rondetafel van het maatschappelijk middenveld met China werd opgericht in 2007, na de negende EU-China-top, en komt eenmaal per jaar bijeen.

In februari 2009 is een follow-upcomité met Japan opgericht om toezicht te houden op de maatschappelijke dimensie van de betrekkingen tussen de EU en Japan en om de samenwerking tussen het EESC en het bedrijfsleven, werknemers-, milieu- en consumentenorganisaties en andere belangrijke maatschappelijke organisaties in Japan te bevorderen. In het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is een interne adviesgroep EU-Japan opgericht, die het maatschappelijk middenveld in het kader van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling een toezichthoudende en adviserende rol toebedeelt.

De EU heeft vrijhandelsovereenkomsten gesloten met de volgende Aziatische landen: Zuid-Korea (2011), Japan (2019), Singapore (2019) en Vietnam (2020). Deze overeenkomsten worden gekenmerkt door de opname van hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling, en geven het EESC en andere maatschappelijke organisaties – samen met de organisaties van het maatschappelijk middenveld in de partnerlanden – een formele rol bij het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan en bij het adviseren van de betrokken politieke autoriteiten op het gebied van maatschappelijke, milieu- en arbeidsnormen en andere zaken die van direct belang zijn voor het maatschappelijk middenveld. Een en ander gebeurt via de interne adviesgroepen (DAG’s). Elk jaar worden twee tot drie vergaderingen van de interne adviesgroepen van de EU gehouden, en eenmaal per jaar vindt een gezamenlijke vergadering plaats.

Het EESC legt daarnaast contacten met het maatschappelijk middenveld in andere Aziatische landen en bij relevante internationale evenementen, op ad-hocbasis.

Displaying 1 - 1 of 1
  • Jonathan Peel during the plenary session

    The European Economic and Social Committee (EESC) has adopted at its March plenary session an opinion on the Joint Communication "Connecting Europe and Asia – Building blocks for an EU Strategy", issued by the European Commission and the EU High Representative in September 2018. The EESC considers it to be a seriously missed opportunity, with many significant strategic gaps, little ambition and no real depth of vision offered as to the development of EU's relationship and connectivity with Asia.  

Displaying 1 - 1 of 1