ACS en Afrika

This page is also available in

Vanaf de eerste Overeenkomst van Lomé (1975) tot de Overeenkomst van Cotonou (2000-2021) zijn de betrekkingen tussen de EU en 79 landen van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die onlangs is omgedoopt tot de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (OACPS), geregeld in het EU-ACS-partnerschap.

Gedurende deze hele periode heeft het EESC, samen met het maatschappelijk middenveld van de ACS-landen, gestreden voor erkenning van de wezenlijke rol die de niet-statelijke actoren in het ontwikkelingsproces spelen, wat uiteindelijk werd bereikt met de Overeenkomst van Cotonou, waarin het EESC de opdracht kreeg activiteiten en raadplegingen te organiseren met de economische en sociale belangengroepen uit de ACS-landen en de EU, om de standpunten van het maatschappelijk middenveld te verzamelen en het een stem te geven. Het doel is uitwisselingen te bevorderen en aanbevelingen te doen over kwesties en beleidsmaatregelen die van belang zijn voor de betrekkingen tussen de ACS-landen en de EU, om daarna officieel aan de leiders van de EU en de ACS-landen te worden voorgelegd.

In de praktijk worden de activiteiten van het EESC m.b.t. de betrekkingen tussen de EU en de OACPS-landen hoofdzakelijk uitgevoerd onder leiding van een inclusief follow-upcomité ACS-EU, bestaande uit EESC-leden en afgevaardigden die de economische en sociale belangengroepen van de ACS-landen vertegenwoordigen.

Het follow-upcomité EU-ACS onderhoudt regelmatige contacten op verschillende niveaus met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de ACS-landen, via:

  • Regelmatige vergaderingen van het follow-upcomité ACS-EU,
  • regionale seminars in ACS-landen, waarmee een forum wordt geboden voor het bespreken van onderwerpen van algemeen belang met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in wisselende regio's,
  • driejaarlijkse algemene vergaderingen van de economische en sociale belangengroepen uit de ACS en de EU in Brussel.

Het EESC onderhoudt ook regelmatige contacten met de vertegenwoordigers van economische en sociale belangengroepen van de Afrikaanse Unie, in het kader van de gemeenschappelijke strategie EU-Afrika. Zo vergadert het EESC jaarlijks met het netwerk van economische en sociale belanghebbenden Afrika-EU. 

Het EESC onderhoudt al vele jaren regelmatige contacten met de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU; tijdens de zittingen van de plenaire Vergadering presenteert het een verslag over zijn activiteiten.

Het EESC onderhoudt eveneens goede contacten met internationale werkgevers-, werknemers-, landbouw- en consumentenorganisaties. Deze organisaties wijzen de ACS-vertegenwoordigers aan die worden uitgenodigd voor de door het EESC georganiseerde bijeenkomsten, met inbegrip van het follow-upcomité EU-ACS.

Displaying 91 - 100 of 100

Pages

16/12/2009
Document

"...Le CESE estime qu'une fois passée la phase de risque systémique majeur liée à la crise économique et financière internationale, il convient de ne pas négliger les retombées très lourdes que celle-ci induit pour la plupart des pays en voie de développement. Ces retombées compromettent les progrès accomplis durant les dernières décennies et viennent s'ajouter aux conséquences de la double crise énergétique et alimentaire, ce qui pourrait aggraver des situations existantes de conflit et d'instabilité politique...."

Downloads: 

Opinon on Supporting developing countries in coping with the crisis

01/10/2009
Document

"...Le Comité économique et social européen se félicite de la proposition de la Commission d'entamer un dialogue et une coopération trilatérale entre l'Union européenne, la Chine et l'Afrique. Il s'agit d'une perspective on ne peut plus nécessaire et inévitable, bien que le résultat en soit assez incertain et problématique. Il convient en particulier d'évaluer à la fois l'approche pragmatique et progressive et la pertinence des quatre secteurs spécifiques proposés: la paix et la sécurité, les infrastructures, l'utilisation des ressources naturelles et de l'environnement, l'agriculture et la sécurité alimentaire. ..."

Downloads: 

Opinion on The EU, Africa and China

16/07/2009
Document

"...L'intégration régionale ne saurait s'approfondir sans une stabilité accrue des États. La paix et la sécurité doivent être une des priorités de l'U.E. ..."

Downloads: 

Opinion on the Regional integration for development in ACP countries

juli 2016
Newsletter

IN THIS ISSUE:   EU Border Guard: right to intervene and need to prioritise the protection of fundamental rights; CIVIL SOCIETY DAYS 2016: Dialogue and solidarity at EU level are key to a prosperous and peaceful Europe; Socio-economic actors to play a key role in post-Cotonou; Migration, a story of two worlds.

Downloads: 

EESC info July 2016 NL

mei 2016
Newsletter

Topics: EU-Japan FTA: state of play; Better access to the EU market motivates economic reforms in Eastern Partnership countries;

What Future for the EU's relations with African, Caribbean and Pacific Group of countries post 2020?; Factors for Growth in the EU

 

 

Downloads: 

The Employers' Group newsletter May 2016

Pages