ACS en Afrika

This page is also available in:

Vanaf de eerste Overeenkomst van Lomé (1975) tot de Overeenkomst van Cotonou (2000-2021) zijn de betrekkingen tussen de EU en 79 landen van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die onlangs is omgedoopt tot de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (OACPS), geregeld in het EU-ACS-partnerschap.

Gedurende deze hele periode heeft het EESC, samen met het maatschappelijk middenveld van de ACS-landen, gestreden voor erkenning van de wezenlijke rol die de niet-statelijke actoren in het ontwikkelingsproces spelen, wat uiteindelijk werd bereikt met de Overeenkomst van Cotonou, waarin het EESC de opdracht kreeg activiteiten en raadplegingen te organiseren met de economische en sociale belangengroepen uit de ACS-landen en de EU, om de standpunten van het maatschappelijk middenveld te verzamelen en het een stem te geven. Het doel is uitwisselingen te bevorderen en aanbevelingen te doen over kwesties en beleidsmaatregelen die van belang zijn voor de betrekkingen tussen de ACS-landen en de EU, om daarna officieel aan de leiders van de EU en de ACS-landen te worden voorgelegd.

In de praktijk worden de activiteiten van het EESC m.b.t. de betrekkingen tussen de EU en de OACPS-landen hoofdzakelijk uitgevoerd onder leiding van een inclusief follow-upcomité ACS-EU, bestaande uit EESC-leden en afgevaardigden die de economische en sociale belangengroepen van de ACS-landen vertegenwoordigen.

Het follow-upcomité EU-ACS onderhoudt regelmatige contacten op verschillende niveaus met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de ACS-landen, via:

 • Regelmatige vergaderingen van het follow-upcomité ACS-EU,
 • regionale seminars in ACS-landen, waarmee een forum wordt geboden voor het bespreken van onderwerpen van algemeen belang met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in wisselende regio's,
 • driejaarlijkse algemene vergaderingen van de economische en sociale belangengroepen uit de ACS en de EU in Brussel.

Het EESC onderhoudt ook regelmatige contacten met de vertegenwoordigers van economische en sociale belangengroepen van de Afrikaanse Unie, in het kader van de gemeenschappelijke strategie EU-Afrika. Zo vergadert het EESC jaarlijks met het netwerk van economische en sociale belanghebbenden Afrika-EU. 

Het EESC onderhoudt al vele jaren regelmatige contacten met de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU; tijdens de zittingen van de plenaire Vergadering presenteert het een verslag over zijn activiteiten.

Het EESC onderhoudt eveneens goede contacten met internationale werkgevers-, werknemers-, landbouw- en consumentenorganisaties. Deze organisaties wijzen de ACS-vertegenwoordigers aan die worden uitgenodigd voor de door het EESC georganiseerde bijeenkomsten, met inbegrip van het follow-upcomité EU-ACS.

Displaying 1 - 6 of 6
 • On 22 November, participants in the 17th regional seminar of ACP-EU economic and social interest groups adopted a declaration highlighting the potential of the blue economy as a key factor for development in many eastern and southern African countries. The event, hosted by the EESC in Mauritius, was also an opportunity for civil society representatives to call for a greater role for civil society in the negotiation of Economic Partnership Agreements and bilateral Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) and to acknowledge the role played by African and EU economic and social groups in the development of infrastructure.

 • Reference number
  24/2017

  The EESC held the 28th Meeting of Economic and Social Interest Groups of the African, Caribbean and Pacific (ACP) group of states and EU countries in Brussels on 15-16 May. Trade relations, the new European consensus for development, prevention and reduction of food loss and waste, industrialisation as a development driver, and the future of EU relations with ACP countries were the five main themes of the conference, as outlined in a jointly accepted declaration ...

 • Reference number
  4/2017

  Georges Dassis, President of the European Economic and Social Committee, conducted a goodwill and working visit to Côte d’Ivoire from 27 to 31 January 2017, at the invitation of Charles Koffi Diby, President of the Côte d’Ivoire Economic, Social, Environmental and Cultural Council (CESEC). The aim of the visit was to strengthen cooperation between the two institutions. During his visit, Mr Dassis exchanged views with the president of the CESEC on wide ...

   

 • Reference number
  47/2016

  After the COP21 in Paris came up with a number of financial commitments by all sorts of national and international donors, EU and African socio-economic stakeholders gathering in Nairobi called for better information on and access to climate-mitigation funding. Members of ...

 • Reference number
  38/2016

  The EESC calls for new EU-ACP partnership that puts civil society in the driving seat. During its Plenary session today, the EESC put forward recommendations on how EU trade, aid and development mechanisms should be reshaped to be more effective in dealing with current and future challenges in relations with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries. These recommendations will influence the new framework that will replace the current Cotonou Partnership Agreement (CPA), signed by 79 ACP countries and the EU and due to expire in February 2020. Despite some ...

   

Displaying 1 - 6 of 6