ACS en Afrika

This page is also available in:

Vanaf de eerste Overeenkomst van Lomé (1975) tot de Overeenkomst van Cotonou (2000-2021) zijn de betrekkingen tussen de EU en 79 landen van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die onlangs is omgedoopt tot de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (OACPS), geregeld in het EU-ACS-partnerschap.

Gedurende deze hele periode heeft het EESC, samen met het maatschappelijk middenveld van de ACS-landen, gestreden voor erkenning van de wezenlijke rol die de niet-statelijke actoren in het ontwikkelingsproces spelen, wat uiteindelijk werd bereikt met de Overeenkomst van Cotonou, waarin het EESC de opdracht kreeg activiteiten en raadplegingen te organiseren met de economische en sociale belangengroepen uit de ACS-landen en de EU, om de standpunten van het maatschappelijk middenveld te verzamelen en het een stem te geven. Het doel is uitwisselingen te bevorderen en aanbevelingen te doen over kwesties en beleidsmaatregelen die van belang zijn voor de betrekkingen tussen de ACS-landen en de EU, om daarna officieel aan de leiders van de EU en de ACS-landen te worden voorgelegd.

In de praktijk worden de activiteiten van het EESC m.b.t. de betrekkingen tussen de EU en de OACPS-landen hoofdzakelijk uitgevoerd onder leiding van een inclusief follow-upcomité ACS-EU, bestaande uit EESC-leden en afgevaardigden die de economische en sociale belangengroepen van de ACS-landen vertegenwoordigen.

Het follow-upcomité EU-ACS onderhoudt regelmatige contacten op verschillende niveaus met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de ACS-landen, via:

 • Regelmatige vergaderingen van het follow-upcomité ACS-EU,
 • regionale seminars in ACS-landen, waarmee een forum wordt geboden voor het bespreken van onderwerpen van algemeen belang met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in wisselende regio's,
 • driejaarlijkse algemene vergaderingen van de economische en sociale belangengroepen uit de ACS en de EU in Brussel.

Het EESC onderhoudt ook regelmatige contacten met de vertegenwoordigers van economische en sociale belangengroepen van de Afrikaanse Unie, in het kader van de gemeenschappelijke strategie EU-Afrika. Zo vergadert het EESC jaarlijks met het netwerk van economische en sociale belanghebbenden Afrika-EU. 

Het EESC onderhoudt al vele jaren regelmatige contacten met de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU; tijdens de zittingen van de plenaire Vergadering presenteert het een verslag over zijn activiteiten.

Het EESC onderhoudt eveneens goede contacten met internationale werkgevers-, werknemers-, landbouw- en consumentenorganisaties. Deze organisaties wijzen de ACS-vertegenwoordigers aan die worden uitgenodigd voor de door het EESC georganiseerde bijeenkomsten, met inbegrip van het follow-upcomité EU-ACS.

 • On 9 November 2023, the ACP-EU Follow-up Committee held a meeting for a timely update on ACP-EU relations and with a view to discuss the participation of civil society in the post-Cotonou Agreement, the so-called Samoa Agreement that has been signed on 15 November.

 • The CARIFORUM-EU Consultative Committee (CC) was established with the task and responsibility of fostering meaningful dialogue and collaboration among delegates from civil society organizations, including the academic community, and social and economic stakeholders.

 • -
  The AU-EU partnership for a sustainable future

  The European Economic and Social Committee (EESC) organises regular consultations of the European Union‑Africa Economic and Social Stakeholders' Network, which gathers representatives of organised civil society (employers and chambers of commerce, employees and trade unions, cooperatives, farmers' organisations, consumers' organisations, NGOs, etc.) from both continents.

  The 8th meeting of the EU-Africa Economic and Social Stakeholders' Network will take place in Brussels, Belgium, on 28-29 June 2023, at EESC premises, with the participation of African Union Economic, Social and Cultural Council (AU ECOSOCC).

 • Meeting of the EU-ACP Follow-up Committee - April  2022

 • -

  Being the first in-person meeting since the irruption of COVID-19 pandemic, Delegates from Africa, the Caribbean and Pacific and EESC Members are gathering in the context of the pending signature of the Partnership Agreement between the European Union and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS).

 • ACP
  -

  Under the auspices of the Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS)-European Union relations, the European Economic and Social Committee (EESC) organises regular consultation meetings with ACP and EU economic and social stakeholders, including representatives of civil society originating from the 79 ACP countries.

 • This meeting is opportunity to take stock of the EU-Africa comprehensive agenda and strategy, the role of the organised civil society and social partners and the cooperation on development in the new negotiated partnership agreement between the EU and the organisation of ACP states as well as to prepare the 29th meeting of the ACP-EU economic and social interest groups. 

 • The Meeting of the ACP-EU Follow-up Committee will virtually take place on 2 March 2021, 9.30 - 12.30 a.m. Brussels time.

  This meeting will be the opportunity to welcome the delegates to the new mandate (2021-2013) of this ACP-EU Follow-up Committee.  

   

 • INTERACTIO-7th Meeting of the representatives of African and EU economic and social stakeholders

  Due to COVID-19 pandemic, the Seventh meeting of the EU-Africa Economic and Social Stakeholders' Network originally scheduled in 2020 had been postponed to 2021.

  The EESC proposes holding the Seventh meeting of the EU-Africa Economic and Social Stakeholders' Network at the EESC building in Brussels, on 2 March 2021, from 2.30 to 6.15 pm

  The meeting will be held virtually from the EESC building in Brussels. The system INTERACTIO will used as it allows simulations interpretation in EN, ES FR and PT, which is the linguistic regime applied to EESC regular activities with Africa, the Caribbean and Pacific (ACP). 

   

 • The Meeting of the Follow-up Committee ACP-EU will virtually take place on 14 December 2020, 5-7 p.m. Brussels time, which is 4-6 p.m. G.M.T., 12 a.m.-5 p.m. in Trinidad and Tobago, 7-9 p.m. in Nairobi or 4-6 a.m. in Suva (Fiji).

  This meeting will be the opportunity to properly say good-bye and thank our delegates for the good cooperation during the 2018-2020 period, before the EESC launches call for the nomination of new delegates.