Afdeling Externe Betrekkingen (REX)

De afdeling Externe Betrekkingen (REX) van het EESC is belast met het toezicht op de externe activiteiten van de EU door middel van een dialoog met maatschappelijke organisaties uit niet-EU-landen en -regio’s waarmee de EU formele betrekkingen onderhoudt. Het handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU wordt ook actief gevolgd door de afdeling REX.

  1. De afdeling REX heeft een aantal follow-upcomités, bestaande uit EESC-leden, die ontwikkelingen in de gaten houden en sturing geven aan de REX-werkzaamheden op deze verschillende gebieden.
  2. Gemengde raadgevende comités (GRC’s) zijn samengesteld uit EESC-leden en maatschappelijke organisaties van een land waarmee de EU een associatieovereenkomst of een soortgelijke overeenkomst heeft ondertekend. Zij hebben als taak om aanbevelingen van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld aan te nemen over verschillende aspecten die verband houden met bilaterale betrekkingen. Raadgevende comités hebben een vergelijkbare rol, maar zij houden zich bezig met een groep landen en niet met één afzonderlijk land.
  3. Platforms voor het maatschappelijk middenveld zijn vergelijkbaar met GRC’s, maar hun EU-lidmaatschap omvat naast het EESC ook andere Europese maatschappelijke organisaties. Zij vloeien voort uit associatieovereenkomsten met oostelijke partners.
  4. Het EESC heeft deelgenomen aan een rondetafelconferentie met de sociaal-economische raad van China.
  5. Interne adviesgroepen (DAG’s) zijn organen die zijn opgericht in het kader van vrijhandelsovereenkomsten of vrijhandelshoofdstukken binnen associatieovereenkomsten. Zij hebben tot taak DG HANDEL van de Commissie te adviseren over de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in vrijhandelsovereenkomsten. Het zijn geen bilaterale organen; de tegenpartijen van vrijhandelsovereenkomsten met de EU hebben hun eigen DAG's die hun respectieve nationale regeringen adviseren. Zowel de interne adviesgroepen van de EU als hun tegenhangers kunnen gezamenlijke vergaderingen organiseren. Het EESC (afdeling REX) fungeert als secretariaat voor interne adviesgroepen van de EU.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies