Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu (NAT)

De afdeling Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu (NAT) is bevoegd voor een brede waaier van onderwerpen, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), duurzaam voedsel, milieubescherming, de circulaire economie, de uitvoering van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) en klimaatverandering.

Luchtkwaliteit, biodiversiteit, afvalbeheer, visserij, bosbouw, biologische landbouw, voedselveiligheid, dierenwelzijn en civiele bescherming; dit zijn maar enkele van de specifieke kwesties waarmee we ons bezighouden.

De afdeling stelt niet alleen adviezen op maar organiseert ook tal van hoorzittingen en conferenties waarop het maatschappelijk middenveld zijn standpunten kenbaar kan maken. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten binnen de EU-instellingen, de nationale overheden, de economische en sociale partners en ngo's.

Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossing voor de economische crisis, die nefast is geweest voor de Europese groei, werkgelegenheid en koopkracht, onder meer te vinden is in een beter landbouw- en milieubeleid.

Het is zaak de 40 miljoen banen in de landbouwsector veilig te stellen, onze bossen en plattelandsgebieden te beschermen en voedselverspilling tegen te gaan; op dit moment komt één derde van wat we produceren namelijk in de afvalbak terecht.

Met dit doel voor ogen heeft de afdeling zich de laatste tijd beziggehouden met concrete kwesties zoals de hervorming van het GLB, evenwichtige territoriale ontwikkeling, duurzame voedselsystemen, de uitvoering van de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en de overgang naar een duurzamere Europese toekomst.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024