Afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC)

De afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) houdt zich bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden van het EESC op tal van beleidsterreinen, zoals werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, onderwijs en opleiding, grondrechten en burgerrechten, sociaal beleid en sociale rechten, gendergelijkheid, gehandicaptenzaken, inclusie van de Roma, migratie en asiel, justitie en binnenlandse zaken (waaronder immigratie).

De belangrijkste werkzaamheden van de afdeling betreffen de bestrijding van en het herstel na de COVID-19-pandemie, grondrechten en de rechtsstaat, de Europese pijler van sociale rechten en begeleidende maatregelen, de toekomst van arbeid, alsmede migratie en asiel. De afdeling SOC verzorgt tevens het secretariaat voor het Europees Migratieforum (EMF), dat het EESC samen met de Europese Commissie organiseert.

Meer gespecialiseerde taken worden uitgevoerd door de permanente organen van de afdeling: de waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM), de ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat (FRRL), de thematische studiegroep Immigratie en integratie (IMI), de thematische studiegroep Rechten van gehandicapten (DIS) en de thematische studiegroep Inclusie van de Roma (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023