Tijdelijke studiegroep Immigratie en integratie (IMI)

This page is also available in

De door het EESC opgerichte tijdelijke studiegroep voor Immigratie en integratie (IMI) bestaat uit leden uit diverse afdelingen van het EESC, bestrijkt verschillende beleidsterreinen en vertegenwoordigt werkgevers, werknemers en diverse belangen. Deze groep, die de werkzaamheden van het EESC op het gebied van migratie en asiel steunt, beoogt het volgende:

  • de ontwikkeling bevorderen van een gemeenschappelijk Europees immigratie- en integratiebeleid, uitgaande van grondrechten en solidariteit en met een sterke inbreng van het maatschappelijk middenveld;
  • de voorbereiding van de bijdrage van het EESC aan het Europees Migratieforum (EMF);
  • handen en voeten geven aan de rol van het EESC als schakel tussen maatschappelijke organisaties en de EU-instellingen op het gebied van migratiebeleid en de integratie van migranten.

Sinds 2009 heeft de tijdelijke studiegroep voor immigratie en integratie adviezen opgesteld en hoorzittingen en conferenties georganiseerd over met integratie verband houdende onderwerpen (bijv. de bijdrage van migrantenondernemers aan de economie, sociale innovatie voor de integratie van vluchtelingen en de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld voor migranten en vluchtelingen). Hiertoe heeft de groep samengewerkt met externe partners uit het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en nationale en Europese autoriteiten. Leden van de IMI nemen actief deel aan het EMF. De IMI organiseert ook informatiebijeenkomsten over het formaat of onderwerpen van toekomstige EMF-vergaderingen.