Tijdelijke studiegroep Europese Energiegemeenschap

This page is also available in

De tijdelijke studiegroep Europese Energiegemeenschap zet zich in voor de agenda van het EESC op het vlak van energie. Haar twee belangrijkste aandachtspunten zijn:

Grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij energiekwesties via de Europese energiedialoog

Een krachtige rol voor het maatschappelijk middenveld is volgens het EESC noodzakelijk om de energietransitie te laten slagen. Inspraak van het publiek bij de uitwerking en uitvoering van beleid zorgt ervoor dat mensen eerder hun verantwoordelijkheid op zich nemen, dat het proces beter verloopt en dat de doelstellingen van het Europese energiebeleid gemakkelijker behaald kunnen worden. Om dit mogelijk te maken maakt het EESC zich sterk voor een Europese energiedialoog. Doel daarvan is alle belanghebbenden inzicht te geven in de uitdagingen en afwegingen op energiegebied, en hen in staat te stellen zelf actie te ondernemen en bij te dragen aan de beleidskeuzes in het licht van uitdagingen en mogelijke oplossingen op pan-EU-niveau. Om een dergelijke dialoog te bevorderen organiseren de leden van de tijdelijke studiegroep hoorzittingen en conferenties, waaronder evenementen die verband houden met de jaarlijkse verslagen over de stand van de Energie-Unie (2015, 2016), dragen zij bij aan het opstellen van het jaarlijkse advies over de stand van de Energie-Unie (2015, 2016) en nemen zij actief deel aan evenementen van externe organisaties, zoals het Energieforum voor de burger, het Europees kernenergieforum en het Forum voor energie-infrastructuur.

Nauwere coördinatie op energiegebied

De lidstaten van de EU zijn in technisch en politiek opzicht steeds meer afhankelijk van elkaar en kunnen hun energiedoelstellingen eigenlijk niet in hun eentje op kostenefficiënte wijze realiseren. Het EESC pleit dan ook voor een grotere coördinatie, met name op het vlak van netwerken en marktopzet. Het heeft zich positief uitgelaten over het kader dat de Europese Commissie voor de energie-unie heeft voorgesteld en zal door middel van zijn sectorspecifieke