Tijdelijke studiegroep Digitale Agenda

This page is also available in

Het doel van de tijdelijke studiegroep Digitale Agenda (TSG DA) is input te leveren voor de werkzaamheden van de afdelingen op hun specifieke werkterreinen. Zij volgt het programma Digitaal Europa voor het volgende MFK op de voet. Dit programma heeft tot doel om van Europa een hoofdrolspeler bij de digitalisering te maken, zijn economische kracht en concurrentievermogen op het wereldtoneel te vergroten en de digitale transformatie voor alle Europeanen in goede banen te leiden. Het programma omvat vijf specifieke doelstellingen: high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging, opleiding en onderwijs en modernisering van het openbaar bestuur en overheidsdiensten.

De TSG DA zal zich concentreren op de volgende specifieke aspecten:

  • positieve voorbeelden van moderne technologie, met name waarbij mensen in het middelpunt van de innovatie worden geplaatst;
  • het effect van de digitalisering op arbeid, werkgelegenheid, kwalificaties en vaardigheden;
  • aanbevelingen over de manier waarop de digitalisering een positief effect op deze gebieden kan hebben;
  • nieuwe manieren om de kwaliteit van de interactie tussen mens en machine te evalueren;
  • de impact van op samenwerking gerichte robots voor een diverse bevolking;
  • digitale innovatieknooppunten als digitale ondersteuning voor het mkb;
  • de effecten van de digitalisering op het vervoer: elektrische auto's, auto's zonder bestuurder, parkeren, slimme steden, intermodale vervoerssystemen en de deeleconomie.

Omdat digitalisering een sectoroverstijgende kwestie is, werkt de TSG DA per geval samen met andere TSG'en, waarnemingsposten, categorieën en ad-hocgroepen.