Tijdelijke studiegroep Diensten van algemeen belang

This page is also available in

De tijdelijke studiegroep Diensten van algemeen belang wil ertoe bijdragen dat burgers in Europa toegang hebben tot hoogwaardige en betaalbare diensten van algemeen belang. Deze diensten maken een fundamenteel onderdeel uit van de economische, sociale en rechtsstelsels in Europa en vormen een van de pijlers van het Europees sociaal model en een sociale markteconomie.

De publieke sector draagt een duidelijke politieke en financiële verantwoordelijkheid voor de coördinatie van diensten van algemeen belang. Het is niet goed om dit puur aan de markt over te laten. Non-profitorganisaties en met name sociale ondernemingen hebben aangetoond dat zij in staat zijn om uitstekende diensten van algemeen belang te leveren.

Om een grotere rol voor non-profitorganisaties en sociale ondernemingen te promoten moet de stand van zaken op het gebied van diensten van algemeen belang in alle lidstaten, vooral van sociale diensten van algemeen belang, geëvalueerd worden. Zo kan worden nagegaan in welke sectoren de vrije markt te wensen overlaat en waar de overheid financieel moet bijspringen.

De TSG bekijkt ook hoe diensten van algemeen belang de groei kunnen bevorderen, duurzame banen kunnen scheppen en het concurrentievermogen kunnen verbeteren. In dit verband heeft de afdeling TEN een evaluatie van de verslagen van de lidstaten over de tenuitvoerlegging van het besluit van de Europese Commissie inzake het verstrekken van staatssteun voor het leveren van diensten van algemeen economisch belang verricht.