Tijdelijke studiegroep De inclusie van de Roma

This page is also available in

De Roma vormen de grootste etnische minderheid in de EU met een omvang van naar raming zes miljoen mensen. Velen hebben worden nog dagelijks geconfronteerd met vooroordelen, intolerantie, discriminatie en sociale uitsluiting, hoewel zij al meer dan duizend jaar deel uit maken van de Europese beschaving. Het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van Roma (NSIR) en de aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten bepleiten de actieve inclusie en ondersteuning van de lidstaten bij de aanpak van de inclusie van de Roma. De meeste lidstaten hebben nu een nationale integratiestrategie goedgekeurd.

Door het Europees Bureau voor de grondrechten verstrekte gegevens over de situatie van de Roma ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg tonen aan dat de uitvoering van NSIR’s traag verloopt. Discriminatie en zigeunerhaat zijn hardnekkig en veel Roma worden nog altijd geconfronteerd met feitelijke scheiding in huisvesting en onderwijs.                                                                                                      

De door het EESC opgerichte tijdelijke studiegroep voor inclusie van de Roma bestaat uit leden uit diverse afdelingen van het EESC, bestrijkt verschillende beleidsterreinen en vertegenwoordigt werkgevers, werknemers en diverse belangen. Deze groep beoogt:

  • de standpunten van maatschappelijke organisaties te verzamelen over de uitvoering van nationale integratiestrategieën voor de Roma, en de actieve betrokkenheid ervan te bevorderen;
  • maatschappelijke, en met name Roma-organisaties, de kans te bieden om te worden gehoord, en om goede praktijken in kaart te brengen en te delen;
  • aanbevelingen over de inclusie van de Roma uit te brengen en hierover verslag uit te brengen.