Het follow-upcomité EU-Rusland

This page is also available in

Het EESC geeft sinds februari 2011 opvolging aan haar betrekkingen met het Russische maatschappelijk middenveld via het follow-upcomité EU-Rusland, dat werd opgezet met als doel de betrekkingen met het Russische maatschappelijk middenveld te ontwikkelen en onderhouden en de bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan de betrekkingen tussen de EU en Rusland te vergroten.

De steun voor interpersoonlijke contacten is een van de vijf richtsnoeren voor de betrekkingen tussen de EU en Rusland zoals in maart 2016 is overeengekomen door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Federica Mogherini. Sindsdien heeft het EESC opnieuw contacten aangeknoopt met de Civiele kamer van de Russische Federatie, zijn officiële Russische tegenhanger, en blijft het samenwerken met het Forum voor het maatschappelijk middenveld EU-Rusland via jaarlijkse gezamenlijk seminars en andere activiteiten.