Tijdelijke studiegroep Economische en budgettaire governance van de eurozone

This page is also available in

In het licht van de moeilijke economische situatie van de afgelopen jaren, waarin steeds duidelijker bleek dat een verdieping van de Economische en Monetaire Unie geboden is, is het EESC veel nadruk gaan leggen op de noodzaak van betere economische en politieke bestuursmechanismen voor de eurozone en de landen die daarvan lid willen worden.

Tot deze mechanismen behoren de jaarlijkse aanbevelingen van de Raad met betrekking tot het economisch beleid van de eurozone. Deze zijn van strategisch belang in het Europees semester: ze bevatten richtsnoeren voor de nationale hervormingsprogramma’s van de eurozonelanden en landenspecifieke aanbevelingen. Het EESC brengt geregeld adviezen uit die specifiek gaan over de budgettaire, economische, sociale en financiële topprioriteiten van de eurozone als geheel.

Om de werkzaamheden van het EESC op dit gebied continuïteit te verlenen is voor het economische en begrotingsbeleid in de eurozone een tijdelijke studiegroep opgericht. Deze groep werkt onder auspiciën van de afdeling ECO en heeft als taak om EESC-adviezen op te stellen over het economisch beleid van de eurozone, als follow-up of ter voorbereiding van de ontwerpaanbevelingen van de Commissie voor de eurozone.