Het follow-upcomité Oost-Europese buren

This page is also available in

Het Follow-upcomité Oost-Europese buren werd opgericht in 2004 als een speciaal EESC-orgaan dat verantwoordelijk is voor de betrekkingen met het maatschappelijk middenveld in de oostelijke buurlanden. Het Follow-upcomité komt meestal vier keer per jaar samen en bespreekt actuele vraagstukken die betrekking hebben op de oostelijke buurlanden, waarvoor het vaak vertegenwoordigers van andere Europese instellingen, externe deskundigen, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en anderen uitnodigt. De leden van het comité spelen een actieve rol bij activiteiten in het kader van het Oostelijk Partnerschap, zoals de multilaterale platforms van het Oostelijk Partnerschap en het Forum van het maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap.