Het follow-upcomité EU-Rusland en Centraal-Azië

Sinds februari 2011 onderhoudt het EESC zijn betrekkingen met het Russische maatschappelijk middenveld via het follow-upcomité Rusland.

De steun voor interpersoonlijke contacten is een van de vijf richtsnoeren voor de betrekkingen tussen de EU en Rusland die zijn overeengekomen door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Tijdens de oorlog houdt het follow-upcomité EU-Rusland de staat van het Russische maatschappelijk middenveld in de gaten door middel van zijn contacten met het tegen de oorlog gekante segment van het Russische maatschappelijk middenveld dat zich in de EU bevindt.

Hierdoor is een vruchtbare uitwisseling van informatie en standpunten ontstaan over de vraag hoe de bilaterale betrekkingen na de oorlog zouden moeten verlopen en hoe het land weer de weg naar vrijheid en democratie kan inslaan.

In april 2023 is de reikwijdte van het follow-upcomité uitgebreid tot Centraal-Azië. Het orgaan volgt nu ook de situatie van het maatschappelijk middenveld in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan, en de naam van het orgaan is gewijzigd in follow-upcomité EU-Rusland en Centraal-Azië.