Europees migratieforum

In januari 2015 heeft het EESC samen met de Europese Commissie de eerste editie van het Europees Migratieforum (EMF) georganiseerd. Dit is voortgekomen uit het Europees Integratieforum, dat tussen 2009 en 2014 elf keer plaatsvond.

Het EMF is een overlegplatform voor maatschappelijke organisaties en de Europese instellingen over kwesties in verband met migratie, asielbeleid en integratie van onderdanen van derde landen. Hier komen ten minste eenmaal per jaar vertegenwoordigers het maatschappelijk middenveld, lokale en regionale overheden, lidstaten en EU-instellingen bijeen.

Het EMF streeft naar verbeterde coördinatie en samenwerking tussen de belangrijkste spelers in het Europese migratiebeheer op meerdere niveaus. Het EMF beoogt meer informatie te verstrekken over recente beleidsontwikkelingen, maar wil ook informatie verzamelen over de uitvoering van het Europees beleid op regionaal, lokaal en basisniveau; het moet leiden tot meer inzicht in de grootste uitdagingen voor het maatschappelijk middenveld en de sociale partners in de praktijk en aangeven hoe deze beter kunnen worden gesteund in hun streven om aan de behoeften van migranten te voldoen.

Het secretariaat van het EMF wordt verzorgd door personeel van de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) van het EESC.