De groep Europees Semester

This page is also available in

De groep Europees Semester (ESG) coördineert, versterkt en ondersteunt de werkzaamheden die in de EESC-afdelingen en de CCMI worden verricht in verband met het Europees semester. Het Europees Semester is oorspronkelijk een jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie en wordt sinds 2018 aangevuld met acties die voortbouwen op de Europese Pijler van sociale rechten. Na de economische, sociale en politieke crisis in Europa is het Semester het belangrijkste aandachtspunt van de hervormingsdiscussies in Europa geworden. Het EESC heeft het toenemende belang ervan erkend, en het EESC-bureau heeft op 5 december 2017 besloten de stuurgroep Europa 2020 te vervangen door een orgaan dat zich zou buigen over het Europees semester en de voorstellen van het Europese maatschappelijk middenveld inzake groei en werkgelegenheid.