De adviesgroep EU-Oekraïne

This page is also available in

In artikel 299 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne wordt bepaald dat elk van beide partijen een adviesgroep voor duurzame ontwikkeling opricht om advies te verlenen over kwesties in verband met het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling.

De adviesgroep bestaat uit onafhankelijke representatieve organisaties uit het maatschappelijk middenveld, met een evenwichtige vertegenwoordiging van werkgevers- en werknemersorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden.

De adviesgroep EU-Oekraïne werd opgericht in november 2016 en omvat EESC-leden en leden van andere Europese organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement