Waarnemingspost Interne Markt (WIM)

This page is also available in

De waarnemingspost Interne Markt (WIM) is in 1994 opgericht met als doel het EESC uit te rusten met een flexibele en horizontale structuur om:

  • de werking van de interne markt te analyseren,
  • problemen en belemmeringen op te sporen, en
  • oplossingen voor te stellen.

Over kwesties die van bijzonder belang zijn organiseert de afdeling WIM openbare hoorzittingen om zoveel mogelijk actoren van het maatschappelijk middenveld te raadplegen.

Ook heeft de WIM, in nauwe samenwerking met de Commissie, een unieke databank inzake co- en zelfregulering in Europa ontwikkeld. Deze databank vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en de inventarisatie van beste praktijken.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO