Waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling (WDO)

Voornaamste taak van de waarnemingspost is de EU duurzamer te maken door op geïntegreerde en evenwichtige wijze te streven naar economische welvaart, sociale integratie en milieuverantwoordelijkheid. De waarnemingspost tracht de burgers en de maatschappelijke organisaties te betrekken bij de overgang naar een duurzamer Europa en is het enige orgaan binnen de Europese instellingen dat zich uitsluitend bezighoudt met het promoten van duurzame beleidsmaatregelen in alle sectoren.

De leden komen uit allerhande belangengroepen, die ervaring hebben op al onze werkterreinen en nauw in contact staan met maatschappelijke organisaties uit alle lidstaten.

De Waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling organiseert openbare hoorzittingen, conferenties en workshops, biedt een platform voor de uitwisseling van goede praktijken, stelt effectbeoordelingen op en levert input voor de adviezen van het Comité, om zo de dialoog en partnerschappen tussen het middenveld en EU-instellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te bevorderen. Uniek is dat de Waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling een brug slaat tussen mensen en organisaties met uiteenlopende belangen en achtergronden, die elkaar anders maar zelden zouden ontmoeten, zodat zij samen kunnen zoeken naar nieuwe manieren om de uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling aan te gaan. We werken samen met vergelijkbare organen op nationaal niveau, zoals de raden voor duurzame ontwikkeling, en met de sociale partners en andere maatschappelijke organisaties binnen en buiten Europa. 

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory