Landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een fundamenteel EU-beleid dat ruim 500 miljoen EU-burgers tegen redelijke prijzen duurzaam voorziet van veilige levensmiddelen van goede kwaliteit; ook biedt het 11 miljoen EU-landbouwers een fatsoenlijk inkomen en speelt het een cruciale rol in de sociale, ecologische en economische ontwikkeling van het Europese platteland.

Het GLB heeft Europa en de EU-burgers de afgelopen 60 jaar goede diensten bewezen. Sinds de lancering van het GLB in 1962 heeft de wereld echter een heel ander aanzien gekregen. De klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, de achteruitgang van de kwaliteit van de bodem, het watertekort, de ontvolking van het platteland en de obstakels die generatievernieuwing in de weg staan: dit is maar een greep uit de belangrijkste problemen waaraan de Europese landbouw het hoofd moet bieden.

De afdeling Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu (NAT) houdt zich bezig met het bevorderen van duurzame landbouw en een evenwichtige territoriale ontwikkeling in Europa.

Concreet doen wij bijvoorbeeld voorstellen voor efficiëntere beleidsmaatregelen en mogelijke oplossingen op het vlak van milieubescherming, een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de landbouw, het creëren van nieuwe banen op het platteland, het aanbieden van permanente beroepsopleiding, de ondersteuning van kleine landbouwbedrijven, vrouwen en jongeren, het veiligstellen van landbezit en het zorgen voor een kwaliteitsvolle en veilige voedselvoorziening. Ook pleiten wij voor een evenwichtigere ontwikkeling van de EU en willen we in het licht van de toenemende verstedelijking trachten het platteland aantrekkelijker te maken.