Energie

In het verleden heeft Europa een groot gedeelte van zijn energievoorziening gehaald uit vaak kostbare en verontreinigende bronnen, dikwijls geïmporteerd uit derde landen. Dit model is onhoudbaar geworden. Onder druk van de klimaatverandering moeten we de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Tegelijkertijd blijft de energiezekerheid in Europa bedreigd worden.

Wat zijn de doelstellingen van het EESC met betrekking tot het energiebeleid?

  • De sociale kwesties rond de veranderende productie en gebruik van energie openlijk bespreken;
  • de industrie in staat stellen om de technologische en economische kansen die de overschakeling op een koolstofarme economie biedt te benutten en tegemoet komen aan haar zorgen over stijging van de energiekosten, marktdistorsies en de betrouwbaarheid van de energievoorziening;
  • de belangen van consumenten, met name kwetsbare groepen die met energiearmoede geconfronteerd dreigen te worden, behartigen wat toegang tot energie, prijzen en keuze betreft, en hen in staat stellen actieve marktdeelnemers te worden;
  • ervoor zorgen dat burgers bij de vormgeving van het energiebeleid van de EU worden betrokken.

Hoe wil het EESC dit bereiken?

Door middel van adviezen, evenementen en de Europese Energiedialoog speelt het EESC een actieve rol op het gebied van het energiebeleid van de EU en is het met name betrokken bij de 'energie-unie' van de Europese Commissie.

  • Sinds de energie-unie in 2015 werd gelanceerd heeft het EESC tal van adviezen uitgebracht, vooral naar aanleiding van omvangrijke pakketten zoals het pakket Schone energie voor iedereen.
  • Het EESC maakt zich sterk voor een Europese energiedialoog met deskundigen, belanghebbenden en beleidsmakers uit heel Europa. In dat verband organiseert het jaarlijks een hoorzitting naar aanleiding van het verslag over de stand van de energie-unie, met als doel de ideeën en vragen van burgers en maatschappelijk middenveld voor te leggen aan EU-beleidsmakers.
  • De leden van het EESC organiseren openbare hoorzittingen en conferenties en nemen actief deel aan externe evenementen, zoals het Energieforum voor de burger, het Europees kernenergieforum en het Forum voor energie-infrastructuur.