Start guide – Model COP

Start guide - Model COP

Er wordt veel wordt gesproken over de klimaatnoodtoestand en de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering op korte en lange termijn, en de oplossing hiervan lijkt niet voor de hand te liggen.

Uw rol bestaat erin een invloedrijke groep van belanghebbenden te vertegenwoordigen tijdens een conferentie over klimaatverandering en samen met andere groepen een plan op te stellen om de opwarming van de aarde te beperken tot een veilig niveau van ruim onder 2 C.

De groepen vertegenwoordigen echte sectoren en industrietakken waarvan de activiteiten en belangen van invloed zijn op de opwarming van de aarde:

  1. Schone technologie
  2. Conventionele energievoorziening
  3. Maatschappelijke organisaties, vrouwen en jongeren, die in dit spel ‘klimaathaviken’ worden genoemd.
  4. Land- en bosbouw
  5. Industrie en handel
  6. Regeringen uit de hele wereld (ontwikkelde landen, opkomende landen, ontwikkelingslanden)

          6A. Ontwikkelde landen

          6B. Ontwikkelingslanden

          6C. Snel opkomende landen

Downloads

Working document