Inschrijving en selectie

Ik wil deelnemen aan het evenement. Wat moet ik doen?

Scholen en/of leerkrachten moeten een inschrijvingsformulier invullen. Dit betekent dat alleen het hoofd van de school of de leerkracht die wenst deel te nemen, de aanvraag namens de school kan indienen. De deadline wordt bekendgemaakt op de website van YEYS.

Kunnen leerlingen hun school inschrijven?

Leerlingen mogen hun school niet zelf inschrijven en kunnen zich ook niet individueel aanmelden.

Hoeveel scholen kunnen deelnemen en hoe worden ze geselecteerd?

Er zal worden geloot onder de scholen die zich vóór de deadline hebben ingeschreven op de website. Slechts één school per land wordt geselecteerd om deel te nemen aan het evenement in Brussel. De school krijgt ook een EESC-lid op bezoek. De deelnemende scholen zullen individueel op de hoogte worden gebracht en moeten de namen meedelen van de begeleidende leerkracht en de drie leerlingen die naar Brussel komen voor het evenement.

Over welk niveau van talenkennis moeten de leerlingen beschikken om deel te nemen aan de workshops?

Er is geen certificaat of diploma vereist waaruit een bepaald niveau van talenkennis blijkt. Wel moeten de geselecteerde leerlingen en hun leerkracht zich in het Engels kunnen uitdrukken om de communicatie en discussie tijdens het evenement te vergemakkelijken.

Hoe moeten de scholen de leerlingen selecteren die naar Brussel komen?

Elke school is vrij om haar eigen selectiecriteria vast te stellen, maar deze moeten wel duidelijk, rechtvaardig en niet-discriminerend zijn. Om redenen van gendergelijkheid mogen de geselecteerde leerlingen niet allemaal van hetzelfde geslacht zijn (met uitzondering van jongens- of meisjesscholen). De gebouwen van het EESC zijn volledig toegankelijk voor mensen met een handicap.

Hoe kan ik contact opnemen met de organisatoren van het evenement? Hoe word ik gecontacteerd als mijn school geselecteerd is?

U kunt contact opnemen met de organisatoren door een e-mail te sturen naar: youreurope@eesc.europa.eu. De organisatoren zullen per e-mail contact opnemen met de scholen. U moet daarom een geldig e-mailadres vermelden op het inschrijvingsformulier, en regelmatig uw e-mail checken.

Mag mijn school meerdere aanvragen doen?

Als uw school dit jaar niet geselecteerd is, kunt u volgend jaar een nieuwe aanvraag indienen. Als uw school geselecteerd is voor deelname, kunt u zich volgend jaar niet direct opnieuw aanmelden, maar later wel.

Profiel van de kandidaten

Wat is de leeftijdscategorie voor leerlingen die aan YEYS willen deelnemen? Mogen zij ouder zijn dan 18 wanneer het evenement plaatsvindt?

Leerlingen die op het moment van de aanvraag tussen de 16 en 18 jaar oud zijn, worden als geldige kandidaten beschouwd.

Kunnen leerlingen in hun laatste jaar van de middelbare school deelnemen?

Gewoonlijk stellen wij YEYS voor aan leerlingen in hun voorlaatste jaar, omdat leerlingen in hun laatste jaar waarschijnlijk druk bezig zijn met hun examens. Maar omdat het afhangt van het onderwijssysteem van elk land, zullen wij in specifieke gevallen de kandidatuur van leerlingen die niet in hun voorlaatste jaar van de middelbare school zitten, in overweging nemen.

Voorbereiding op het evenement

Hoe kunnen leerlingen en leerkrachten zich voorbereiden op het evenement?

Een EESC-lid zal de deelnemende scholen bezoeken om uitleg te geven over de rol van het EESC als adviesorgaan voor de verschillende Europese instellingen en zijn betrokkenheid bij het besluitvormingsproces. Hij/zij geeft ook uitleg over de opzet van het evenement en wat er precies wordt verwacht van de school. De reiskosten van het EESC-lid worden betaald door het Comité.

De scholen krijgen per e-mail de nodige documentatie opgestuurd, waaronder een werkdocument dat is bedoeld om de leerlingen te helpen zich voor te bereiden op de debatten in Brussel.

Het evenement

Hoe lang duurt het evenement?

Het evenement duurt anderhalve dag. De delegaties van de scholen worden geacht uiterlijk op donderdagochtend aan te komen en op zijn vroegst op zaterdag te vertrekken.

Wie betaalt de reis- en verblijfskosten?

Het Comité regelt en betaalt twee overnachtingen in Brussel voor de leerlingen en hun leerkracht. Het zal tevens de reiskosten betalen voor de internationale luchtvaart/treinverbinding van hun thuisland naar Brussel (inclusief eventuele aansluitende vluchten of langeafstandstreinverbindingen), alsmede het vervoer van/naar het station of de luchthaven van Brussel en het hotel.

Tijdens het evenement worden lunches en diners aangeboden in het gebouw van het EESC.

Kunnen scholen kiezen voor een specifiek hotel in Brussel?

Nee, het EESC zal contact opnemen met de geselecteerde scholen om een hotelaccommodatie voor te stellen.

Kunnen scholen hun vliegtickets zelf kopen en daarna vergoed worden?

Nee, het reisbureau van het EESC verstrekt de tickets op basis van een traject dat met de scholen is overeengekomen. Scholen kunnen in geen geval hun eigen tickets kopen.

Organiseert en betaalt het EESC ook de reis naar en van het station of de luchthaven van vertrek in ons thuisland?

Nee, het EESC organiseert en betaalt of vergoed niet de reiskosten naar en van de luchthaven of het station van vertrek in het land van herkomst. Het EESC betaalt uitsluitend de internationale verbindingen naar/van Brussel (met inbegrip van aansluitende treinen en aansluitende vluchten, indien nodig).

Betaalt het EESC een nieuw ticket en extra hotelkosten als ik mijn trein/vliegtuig mis?

Als u uw trein of vlucht mist om een andere reden dan overmacht zal het EESC niet overgaan tot terugbetaling en/of vergoeding en het betaalt niet de kosten van de aankoop van nieuwe tickets, wijziging van bestaande tickets of aanvullende accommodatie- of verblijfkosten. Zorg ervoor dat u voldoende lange tijd vóór uw geplande vertrektijd aanwezig bent op het station/de luchthaven. U kunt ook overwegen om een reisverzekering af te sluiten.

Wat is de rol van de begeleidende leerkracht?

De begeleidende leerkracht is de persoon die zorgt voor de contacten tussen het EESC en deelnemers. Hij of zij zal ervoor zorgen dat alle deelnemers de nodige informatie en documentatie ontvangen, en is verantwoordelijk voor al het voorbereidende werk. Indien de leerkracht ziek wordt of om een andere reden niet in staat is het evenement bij te wonen, dient hij of zij te worden vervangen door een collega.

Wat is de rol van de begeleidende leerkracht tijdens het verblijf in Brussel?

De begeleidende leerkrachten spelen een belangrijke rol, aangezien zij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen tijdens hun reis naar/van en verblijf in Brussel. Voor sommige onderdelen van het programma waarbij hun aanwezigheid niet noodzakelijk is, zal het EESC afzonderlijke activiteiten voor leerkrachten organiseren (culturele bezoeken, bezoeken aan andere instellingen, enz.). Het is van belang dat zij zich kunnen uitdrukken in het Engels.

Kan een school meer dan één begeleidende leerkracht laten meegaan?

Het project voorziet in drie leerlingen, die worden vergezeld door één leerkracht. Het EESC zal daarom alleen de reis- en verblijfskosten voor drie leerlingen en één leerkracht per deelnemend land betalen.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs