Wij zijn gaan stemmen en hebben onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement gekozen

Wij zijn gaan stemmen en hebben onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement gekozen. Wij hebben onze stem uitgebracht en zijn vooral tot het besef gekomen dat onze stem ons dagelijks leven kan beïnvloeden.

Het Europees Parlement heeft een intensieve communicatiecampagne gevoerd om de burgers naar de stembus te lokken. Uit de participatiegraad van 51 % blijkt dat de burgers deze keer zeer duidelijk de boodschap hebben begrepen dat het belangrijk is om te gaan stemmen, al is dat niet de enige verklaring voor de grote opkomst. Het EESC heeft zich samen met zijn leden ingezet voor de verkiezingen, in gemeenten, in regio's en binnen organisaties door te wijzen op het belang van ieders stem bij de grote democratische raadpleging op 26 mei.
Welke eerste conclusies vallen uit het resultaat te trekken?
1. Voor het eerst in 20 jaar is de verkiezingsopkomst toegenomen;
2. De nationaal-populistische en extreemrechtse partijen zijn er wel op vooruitgegaan, maar minder dan verwacht;
3. Op het Europese toneel zijn we getuige van een onmiskenbare groene golf;
4. Het succes van veel kandidaten toont aan dat, naast het essentiële gebruik van sociale media, het directe en lokale contact tussen kandidaten en de bevolking een toegevoegde waarde biedt omdat de Unie zo dichter bij haar burgers wordt gebracht.

Ik ben ervan overtuigd dat we een doorstart van Europa beleven. Een verkiezingsdeelname van meer dan 50 % wijst op een grotere belangstelling voor Europa alsook op het verlangen van de kiezers om het over een andere boeg te gooien en van Europa een eerlijkere en betere plaats te maken voor zijn inwoners. Ik wil graag geloven dat wij als huis van het maatschappelijk middenveld veel energie kunnen steken in dit project.

Wij kunnen ons als actoren van het maatschappelijk middenveld bij onze acties actiever en dynamischer opstellen. Er moet nog meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van nationaal-populisten en eurosceptici in het Europees Parlement geen invloed heeft op de uitvoering van het Europees beleid.

Wat de Europeanen verlangen van het nieuwe Parlement, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en degenen die de uitvoerende en wetgevende macht van de Europese Unie uitoefenen, is dat zij aan hun verwachtingen en aspiraties voldoen.

Er moeten tal van besluiten worden genomen om de EU vooruit te helpen. Zo zij gedacht aan een grotere klimaatambitie, een rechtvaardigere en meer mensgerichte digitalisering van de economie, een antwoord op de immigratie- en asielproblematiek, de financiering van de EU, vermindering van de sociale ongelijkheden en meer solidariteit tussen regio's, de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, een nieuw industriebeleid voor Europa enz. Dit zijn stuk voor stuk prioriteiten waar onze instellingen werk van moeten maken.

In dit nieuwe Europese landschap dat voor onze ogen vorm begint te krijgen, moeten wij als maatschappelijk middenveld onze rol vervullen en met onze initiatieven het publieke debat stimuleren. Deze nieuwe benadering en dit nieuwe elan moeten tevens samengaan met een gedurfde visie. Ziehier de taak die ons wacht.

 

Isabel Caño

Vicevoorzitter, belast met communicatie