Vicevoorzitter van de Commissie in debat met de groep Werkgevers over toekomstige beleidsprioriteiten

Door de groep Werkgevers van het EESC

Investeringen in de EU, uitdagingen waarvoor de EU momenteel staat en de mogelijke prioriteiten voor de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europees Parlement waren de belangrijkste onderwerpen van het debat tussen vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen en de leden van de groep Werkgevers tijdens de vergadering van de groep op 15 mei 2019.

Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers, heette de heer Katainen welkom en bedankte hem voor zijn moed en toewijding bij het verdedigen van de rechtstaat en de grondrechten in de EU. Hij bedankte de heer Katainen tevens voor hun eerdere ontmoeting bij de Europese Commissie, toen hij hem de verklaring van de groep Werkgevers in de aanloop naar de Europese verkiezingen had overhandigd.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, vicevoorzitter van de groep, wees erop dat werkgevers nadrukkelijk oren hebben naar duurzame ontwikkeling – een beleidsterrein waarop de heer Katainen zeer actief is geweest. Zij vervolgde dat de rol van ondernemingen en economische groei bij het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling nog niet voldoende wordt onderkend.

De heer Katainen benadrukte dat in de aflopende zittingstermijn van de Europese Commissie belangrijke vooruitgang is geboekt met de integratie van duurzame ontwikkeling in bepaalde beleidsterreinen, zoals de kapitaalmarktenunie, de energie-unie en de digitale eengemaakte markt. Hij erkende dat de Europese Unie veel meer onder druk staat door externe concurrenten dan enkele jaren geleden. Bovendien zouden bepaalde landen graag een zwakkere en meer verdeelde EU zien. "Daarom moeten we zowel de Europese economische belangen als de Europese waarden beschermen", aldus de heer Katainen. (lj)