Groep Diversiteit Europa presenteert krachtlijnen van de studie over jongeren en de EU

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 15 mei jongstleden werden in de perszaal van het Karel de Grotegebouw de belangrijkste elementen van de studie "Jongeren en de EU - Percepties, kennis en verwachtingen" uit de doeken gedaan.

In dit onderzoek wordt de houding van jongeren die aan de Brusselse Europese scholen studeren vergeleken met die van leeftijdsgenoten in nationale onderwijsstelsels in Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden en Roemenië. Tot waar reikt de kennis van deze jongeren over de EU en waar hebben ze deze kennis opgedaan? Wat vinden ze van de EU en hoe denken ze dat de EU hun leven beïnvloedt? Zijn er uitgesproken verschillen tussen de lidstaten onderling en hebben leerlingen van de Europese scholen een opmerkelijk andere houding?

Arno Metzler, voorzitter van de groep Diversiteit Europa van het EESC, zei over het onderzoek: "We moeten absoluut werken aan een nieuw soort Europees burgerschap om mensen nauwer te betrekken en hen te verrijken. Een manier om dat te doen is door in te zetten op nieuwe onderwijstools die verband houden met de EU. Zo kunnen we een Europees leerplatform oprichten of een specifiek vak invoeren waarin wordt uitgelegd wat de Europese instellingen dagelijks doen. Wij willen werken aan een actievere Europese gemeenschap. Maatschappelijke organisaties en burgers moeten de filosofie en de doelstellingen van de EU uitdragen. Daarvoor moeten we een beroep doen op onze jonge generaties en ons oor bij hen te luisteren leggen, zowel op nationaal als op Europees niveau." (ih)