Dilyana Slavova presenteert de standpunten van het EESC tijdens de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken van het Oostelijk Partnerschap

Dilyana Slavova, voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC, heeft op 13 mei de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken van het Oostelijk Partnerschap bijgewoond die bij de Raad van de EU is gehouden om het tienjarig bestaan van het Oostelijk Partnerschap te vieren.

Dilyana Slavova wees erop dat de landen van het Oostelijk Partnerschap (Oekraïne, Georgië, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Wit-Rusland) al lange tijd hoog op de agenda van het EESC staan als het gaat om externe betrekkingen, en dat "de contacten met maatschappelijke organisaties in deze landen zijn uitgebouwd en stilaan tot wasdom komen".

Dilyana Slavova meldde ook dat de gezamenlijke monitoringmechanismen die met deze landen zijn opgezet hun vruchten beginnen af te werpen, al bestaan er nog steeds zorgen over de afnemende ruimte voor maatschappelijke organisaties, de omgang met de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting. (dgf)