De strijd tegen antisemitisme is tegelijkertijd een strijd vóór een democratisch, op waarden gebaseerd Europa

Raya Kalenova (Europees Joods Congres), Michał Bilewicz (centrum voor onderzoek naar vooroordelen, Universiteit van Warschau) en Joël Kotek (Université libre de Bruxelles ULB) waren in mei uitgenodigd op de EESC-zitting voor een gesprek over antisemitisme.

EESC-voorzitter Luca Jahier begon zijn toespraak als volgt: "Uit recente gebeurtenissen blijkt dat we op onze hoede moeten blijven en de zestig jaar lange vrede in Europa niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Hoewel onze grondrechten zijn verankerd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, moeten wij er nog elke dag voor opkomen."

Angst heeft zich permanent in het leven van Joodse mensen genesteld en een alarmerende 38 % van hen overweegt te emigreren. Mevrouw Kalenova gaf dan ook aan dat het Joods Wereldcongres de situatie steeds nijpender vindt worden. "Om antisemitisme te bestrijden, is het belangrijk om te weten wat het eigenlijk inhoudt." De werkdefinitie van antisemitisme die is opgesteld door de Internationale Alliantie ter herdenking van de Holocaust is een referentie geworden voor governance en het maatschappelijk middenveld. Al elf lidstaten hebben zich achter deze definitie geschaard, en ook het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben haar onderschreven. Maatschappelijke organisaties moeten de definitie eveneens goedkeuren en toepassen. Zij moeten bovendien het voortouw nemen bij de aanpak van het probleem.

De heer Bilewicz haalde de resultaten van een enquête uit 2017 aan, waaruit bleek dat één op de vier mensen gelooft dat Joden het groeiende antisemitisme aan zichzelf te wijten hebben. Veel Europeanen (50 % in Polen, 37 % in Oostenrijk en 32 % in Duitsland) zijn bovendien van mening dat zij de Holocaust uitbuiten.

"Tegen alle verwachtingen in steekt de complottheorie die zegt dat Joden te veel macht hebben weer de kop op in onze samenleving, in de media en soms zelfs in onze parlementen," voegde de heer Kotek hieraan toe. Jodenhaat laat zich meer dan ooit voelen.

De leden van het EESC betuigden hun steun aan de Joodse gemeenschap en zeiden zich te willen inzetten voor de strijd tegen discriminatie van minderheden.

"Het is onze plicht om elke uiting van antisemitisme in Europa te bestrijden," aldus de voorzitter van de groep Werkgevers, Jacek Krawczyk. "Het was antisemitisme dat de Holocaust heeft veroorzaakt. Het zou een grove fout zijn om dit tachtig jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog te vergeten. We moeten hier allemaal bij stilstaan wanneer we onze stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen."

Arno Metzler, voorzitter van de groep Diversiteit Europa, benadrukte: "Elk van ons moet in persoonlijke kring bezwaar maken en zich openhartig en vrijuit uitspreken tegen nare grappen over het Joodse volk of het verleden. We hebben de publieke, maar ook persoonlijke verplichting om onze Europese waarden te verdedigen."

José Antonio Moreno Díaz, lid van de groep Werknemers en voorzitter van de groep Grondrechten en de rechtsstaat, stelde: "Moeilijke tijden zijn tijden waarin overduidelijke zaken uitleg behoeven. Mensen die zich hun geschiedenis niet meer herinneren, zijn gedoemd deze te herhalen. We mogen discriminatie geen ruimte geven. Als intolerantie wordt getolereerd, is de democratie ten dode opgeschreven. Politieke krachten moeten zich verenigen om fascisten te isoleren en uit hun midden te verdrijven." (sma)

Lees hier de toespraak van voorzitter Jahier.