Het EESC en de Franse Economische, Sociale en Milieuraad mikken samen op een brede deelname aan de Europese verkiezingen

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

"We moeten Europa opnieuw uitvinden met enthousiasme en projecten die mensen na aan het hart liggen", aldus voorzitters Patrick Bernasconi en Luca Jahier tijdens de maartzitting van het EESC.

"We moeten onze krachten bundelen voor de toekomst van Europa en het maatschappelijk middenveld op alle niveaus tot actie aanzetten met het oog op de Europese verkiezingen. Onze waakzaamheid en inzet zijn meer dan ooit geboden." De heer Jahier benadrukte dat alles aankomt op samenwerking tussen alle instellingen en herhaalde dat het Europese maatschappelijk middenveld het Europese project alsook de waarden en de verworvenheden ervan resoluut steunt.

De heer Bernasconi sloot zich aan bij de woorden van de voorzitter van het EESC en onderstreepte dat de Comités een brug moeten slaan tussen de samenleving en de politieke macht. Hij verduidelijkte zijn visie op de rol van het maatschappelijk middenveld aan de vooravond van de Europese verkiezingen door te stellen dat het zaak is om terrein terug te winnen en schouder aan schouder te staan. (mp)