"Netwerk der netwerken" van Europese kringloopeconomie stelt de overgang naar een circulaire economie aan de orde

Meer dan 350 belanghebbenden van de kringloopeconomie uit heel Europa hebben hun succesverhalen en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd met elkaar gedeeld tijdens de tweede dag van de Stakeholdersconferentie over de circulaire economie, die op 7 maart 2019 in het gebouw het Europees Economisch en Sociaal Comité werd gehouden.

EESC-lid Cillian Lohan riep de deelnemers op om na te denken over een van de hamvragen in verband met de ontwikkeling van de circulaire economie: Wie moet de verandering in gang zetten? Wie moet het voortouw nemen: de consumenten, de bedrijven of de beleidsmakers?

"Mijn standpunt is dat de verantwoordelijkheid voor de eerste stap naar verandering niet bij de consument mag worden gelegd, poneerde Lohan, waarna hij met klem zei: "Juist door veranderingen in bedrijfspraktijken, ondersteund door beleidswijzigingen en beleidsinfrastructuur, zal er een omgeving ontstaan waarin consumenten betaalbare en toegankelijke opties hebben om circulaire, duurzame keuzes te kunnen maken."

Ladeja Godina Košir, voorzitter van het Europees stakeholdersplatform voor de circulaire economie, spoorde de deelnemers aan om het platform zoveel mogelijk te benutten als een ondersteuningsnetwerk waar ze terecht kunnen om een oplossing te vinden voor de problemen die ze bij hun kringloopeconomische project ondervinden. Haar boodschap was duidelijk: "Wij willen voor iedereen het netwerk der netwerken zijn."

Joanna Drake, adjunct-directeur-generaal, DG Milieu, benadrukte hoe belangrijk het is dat stakeholders bij de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van circulaire economie worden betrokken: "Zij hebben hun succes voor een deel te danken aan een welbewuste bottom-upbenadering waarbij ze inzetten op ondersteuning en betrokkenheid van belanghebbenden via samenwerking, platforms, uitwisselingen van goede praktijken en vrijwillige bedrijfsstrategieën."

De besprekingen werden gevoerd in acht interactieve workshops over de volgende onderwerpen:

  • Overzicht van circulaire strategieën in Europa
  • Inzichten van consumenten in de circulaire economie
  • Sociale dimensie van de circulaire economie
  • Circulaire steden voor de beperking van klimaatverandering
  • Circulaire overheidsopdrachten
  • Instrumenten om de overgang naar een circulaire economie te meten
  • Creatieve innovatie voor een circulaire economie
  • Bio-circulaire dorpen voor plattelandsontwikkeling

De dag werd afgesloten met de opening van de expositie Kindred Spirits .

Inspirerend voor de deelnemers was ook de onconventionele toespraak over suggesties om aan te sturen op de volgende ontwikkelingen in de circulaire economie, die werd gegeven door Rieta Aliredjo, voorzitter van de stichting Stars Are Circular. Haar advies? Wees nieuwsgierig, attent, gul en speels!

Verslagen met de conclusies per workshop vindt u hier. (dm)