Miljoenen burgers met een handicap zullen niet in staat zijn hun stem uit te brengen bij de Europese verkiezingen

Circa 800 000 EU-burgers met geestelijkegezondheidsproblemen of met een verstandelijke handicap is het stemrecht ontnomen op grond van nationale regels die in 16 lidstaten van kracht zijn. Volgens een rapport van het EESC zullen daarnaast miljoenen kiezers worden afgeschrikt door technische belemmeringen in de stembureaus, waarbij geen rekening wordt gehouden met de behoeften die voortvloeien uit hun verschillende soorten handicaps.

Uit het informatief rapport van het EESC getiteld , dat in maart werd gepubliceerd, is gebleken dat in geen enkele lidstaat de verkiezingen toegankelijk zijn gemaakt voor alle burgers, ondanks een breed scala aan bindende wettelijke documenten ter bescherming van de rechten van deze personen in de EU.

"In het rapport wordt een lelijke kant van Europa aangekaart – een realiteit die weinig strookt met onze verwachtingen"

In negen landen verliezen personen met geestelijkegezondheidsproblemen hun stemrecht wanneer zij onder curatele staan. Op grond van de nationale wetgeving in zeven landen wordt hun vermogen om te stemmen individueel beoordeeld door een rechtbank of medische raad.

In maar liefst 18 lidstaten hebben blinde kiezers geen mogelijkheid om zelfstandig te stemmen. Wie fysiek niet in staat is naar het stembureau te komen, kan in acht landen zijn stem niet uitbrengen.

In het rapport worden evenwel 200 hoopgevende voorbeelden van goede praktijken en positieve oplossingen in alle Europese landen opgesomd. (ll)