Het EESC stelt een plan voor om de EU het voortouw te laten nemen op het gebied van vredesopbouw, zowel in Europa als wereldwijd

Tijdens zijn zitting in maart heeft het EESC een advies aangenomen met betrekking tot een door de EU geleide mondiale strategie voor vredesopbouw, waarbij o.a. sprake is van de nieuw gecreëerde WhiteDoveWay, een vredespad dat van Noord-Ierland tot Nicosia loopt, ter bevordering van dialoog, verzoening en conflictpreventie.

Het is tijd dat de EU, het grootste vredesproject in de moderne geschiedenis, een voortrekkersrol opneemt op het gebied van vredesopbouw in Europa en de wereld. Dit is de kernboodschap in het door het EESC aangenomen initiatiefadvies getiteld De "WhiteDoveWay": voorstel voor een door de EU geleide mondiale strategie voor vredesopbouw. Volgens Jane Morrice, rapporteur van het advies, heeft "de EU de morele verplichting om, los van geopolitieke of economische belangen, manieren te vinden om het leven te beschermen van onschuldige slachtoffers die in een conflict verzeild zijn geraakt, en met name kinderen".

Het EESC dringt er bij de EU op aan een nieuwe mondiale strategie voor vredesopbouw uit te werken en te financieren, waarbij de creatie van de WhiteDoveWay centraal staat, een vredespad van 5 000 km door Europa, van Noord-Ierland tot Nicosia, de hoofdstad van Cyprus. Deze route volgt het oorspronkelijke pad van Columbanus, de Ierse pelgrim uit de zesde eeuw die van Ierland naar Italië reisde en door EU-grondlegger Robert Schuman werd beschreven als"de beschermheilige van iedereen die een verenigd Europa tot stand wil brengen".

Het initiatief omvat voorts de oprichting van Europese centra voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en Nicosia, leercentra op strategische locaties langs de WhiteDoveWay, evenals de erkenning door de EU van het symbool van de witte duif als "handelsmerk" voor alle EU-vredesprojecten. (dgf)