Werknemers kijken hoe ze het beste sociale dumping kunnen bestrijden en tegelijkertijd de mobiliteit optimaal kunnen benutten

door de groep Werknemers van het EESC

De groep Werknemers van het EESC heeft professor Roberto Pedersini van de Universiteit van Milaan ontvangen, die zijn studie presenteerde over hoe de Europese arbeidsautoriteit (ELA) moet worden ontworpen om sociale en loondumping op efficiënte wijze te bestrijden. Oliver Röpke, voorzitter van de groep Werknemers, benadrukte de belangrijke rol die de sociale partners, en met name de vakbonden, spelen bij de tenuitvoerlegging van de arbeidswetgeving.

Het aantal mensen dat in een andere lidstaat woont en werkt dan de lidstaat waaruit zij afkomstig zijn, is het afgelopen decennium verdubbeld tot 17 miljoen in 2017. De Commissie heeft in het kader van de Europese pijler van sociale rechten de oprichting in 2019 van een Europese arbeidsautoriteit (ELA) aangekondigd. Professor Pedersini legde uit dat het doel van de ELA erin bestaat "de fraude met werknemers terug te dringen, maar tegelijkertijd de arbeidsmobiliteit optimaal te benutten". De ELA zal vooral een faciliterende rol spelen en nationale arbeidsautoriteiten bijstaan in grensoverschrijdende onderzoeken en samenwerking.

Carlos Trindade, lid van de groep Werknemers van het EESC en rapporteur van het EESC-advies over de ELA, haalde een uitspraak van Commissievoorzitter Juncker aan: "Het lijkt absurd een bankautoriteit te hebben om toezicht uit te oefenen op de banknormen, maar geen gemeenschappelijke arbeidsautoriteit voor onze eengemaakte markt". Hij benadrukte ook de toenemende xenofobie en het groeiende nationalisme als gevolg van jarenlange sociale dumping en ongelijkheid, en riep op tot een grotere rol voor de sociale partners in het bestuur van de ELA. (jh)