Pleitbezorgers van Europees burgerinitiatief "Stop extremisme" te gast bij EESC-zitting

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) verwelkomde Sebastian Reimer en Michael Laubsch, twee van de initiatiefnemers en pleitbezorgers van het Europees burgerinitiatief "Stop extremisme", dat door ongeveer 1,6 miljoen mensen is ondertekend en ter goedkeuring bij de lidstaten ligt.

In zijn inleiding bevestigde EESC-voorzitter Luca Jahier dat het EESC zich onvermoeibaar inzet voor verbetering van de procedures voor het Europees burgerinitiatief (EBI), zodat het gebruiksvriendelijker wordt en daadwerkelijk effect oplevert. Dit kwam duidelijk tot uiting tijdens de jaarlijkse Dag van het EBI (zie volgend artikel). De resultaten van deze inspanningen worden nu zichtbaar.

De heer Laubsch zei dat de initiatiefnemers van het EBI "Stop extremisme" mensen van hun "EU-moeheid" wilden verlossen en de beleidsmakers, instellingen en burgers van de EU wilden samenbrengen om te bespreken hoe extremisme kan worden tegengegaan. "Onze maatschappij wordt langzaam ontwricht door haat. Onze grondrechten moeten weer worden verdedigd, vooral door het publiek."

"Het is niet genoeg om extremisme te bestrijden; het moet worden voorkomen. Dit begint op school, waar jongeren moeten leren zich te verweren tegen extremistisch gedachtegoed, vooral op sociale media. Maar we moeten ook de sociaal-economische problemen aanpakken die tot uitsluiting en vervreemding leiden", zei Oliver Röpke, voorzitter van de groep Werknemers van het EESC.

Gonçalo Lobo Xavier (groep Werkgevers) nam een vergelijkbaar standpunt in: "We moeten het Europees model beschermen. Vrijheid is een onvervreemdbaar recht dat we moeten koesteren. Het gaat niet alleen om het opleggen van wetten; we moeten ieders keuzes en ieders vrijheden respecteren binnen het kader van onze grondrechten en kernwaarden".

Cillian Lohan (groep Diversiteit Europa) besloot: "Er moet worden gekeken naar de oorzaken van extremisme en de opkomst van het populisme in de EU. Mensen ervaren de realiteit totaal anders dan hoe de machthebbers deze zien, en dit zorgt voor een diepe kloof tussen machthebbers, regeringen en burgers." (sma)