Oliver Röpke is de nieuwe voorzitter van de groep Werknemers van het EESC

door de groep Werknemers van het EESC

Op 1 maart heeft Oliver Röpke het roer overgenomen als nieuwe voorzitter van de groep Werknemers van het EESC. Hij vervangt Gabriele Bischoff, die sinds oktober 2015 voorzitter van de groep was.

Tijdens haar mandaat vocht Gabriele Bischoff voor de ontwikkeling, oprichting en uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, voor een EU die haar burgers beschermt en mondig maakt en voor een EU die zorgt voor iedereen, niet alleen voor een kleine groep. Zij was en blijft een fervent voorstander van het Europese project en van de fundamentele waarden van Europa. Haar volgende project: de Europese verkiezingen van 2019. Gabriele Bischoff is bij de komende verkiezingen kandidaat voor het Europees Parlement.

Met het oog op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Europese Unie, haar waarden in het algemeen en die van werkende mensen in het bijzonder, wil Oliver Röpke de rol van het EESC, en met name die van de groep Werknemers, bevorderen. Hij zal zich inzetten voor een Europa dat dichter bij de Europeanen staat – een Europa dat zich inzet om hen en hun belangen te verdedigen. De heer Röpke zal pleiten voor eerlijke levens- en arbeidsomstandigheden en de zaak van de werknemers verdedigen. Zijn doel is het consolideren van de kracht van de groep Werknemers: het vermogen van de leden om consensus te bereiken om het gemeenschappelijke doel te dienen, ondanks hun verschillende vakbondsachtergronden.

De heer Röpke heeft meer dan 20 jaar op verantwoordelijke posities gewerkt voor de vereniging van Oostenrijkse vakbonden ÖGB en haar leden, eerst op nationaal niveau en later in Brussel, en vanaf 2008 als lid van het federale bestuur van de ÖGB. Sinds 2001 vertegenwoordigt hij de ÖGB ook in het uitvoerend comité van het Europees Verbond van Vakverenigingen. (mg)