Jaarlijkse groeianalyse 2019: geen reden voor zelfgenoegzaamheid

Gezien de gemengde resultaten van hervormingsbeleid in het verleden is het van essentieel belang dat de EU en de lidstaten een diepgaande evaluatie uitvoeren. Ondanks verbeteringen tot op heden zijn verdere hervormingen en politieke maatregelen nodig om groei te stimuleren en de cohesie en de sociale dimensie van het beleid te versterken, aldus het EESC in zijn advies over de jaarlijkse groeianalyse 2019.

Het EESC heeft kritiek op de over het algemeen gunstige beoordeling van de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse van de economische en sociale vooruitgang sinds 2014 en van eerder hervormingsbeleid. De economische groei in de EU als geheel is nog steeds trager dan vóór de crisis en er moet rekening worden gehouden met verschillen binnen en tussen de regio's. De jaarlijkse groeianalyse suggereert beslist niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten.

Het EESC is ingenomen met de toezegging van de Commissie om hervormingen te ondersteunen. Hervormingen en beleidsmaatregelen moeten de economie en de arbeidsmarkt veerkrachtiger maken en daardoor de groei van de economie en de productiviteit verbeteren. Ze moeten ook blijk geven van een echte inzet voor de Europese pijler van sociale rechten en internationale klimaatdoelstellingen. Helaas bevat de jaarlijkse groeianalyse geen adequate voorstellen voor de uitvoering en financiering daarvan.

Ook ontbreken in de jaarlijkse groeianalyse voorstellen om externe risico's voor groei tegen te gaan. Er moeten stimuleringsmaatregelen worden geformuleerd om de groei en de werkgelegenheid te handhaven en in de begroting worden opgenomen. Hoogwaardige investeringen in onderwijs en opleiding, zoals voorgesteld in de jaarlijkse groeianalyse, zouden in dit verband welkom zijn.

De sociale partners en het maatschappelijk middenveld kunnen het uitwerken van nieuwe beleidsvoorstellen versnellen en ervoor zorgen dat hervormingen landspecifiek, passend en praktisch zijn.

Tot slot is het EESC verheugd dat de Commissie prioriteit geeft aan hervormingen om particuliere en publieke investeringen te vergroten. De begrotingsregels van de EU moeten ruimte bieden voor financiering uit nationale begrotingen voor sociaal en economisch productieve investeringen die de toekomstige houdbaarheid van de begroting niet bedreigen. (jk)