Commissaris Hogan bij het EESC: het besluit over de begroting van het GLB ligt nu bij de medewetgevers

Op 20 februari ontving het EESC commissaris Hogan om te praten over het toekomstige GLB.

Phil Hogan benadrukte dat het belangrijk is voor het GLB om te evolueren; afgezien van de voedselvoorziening moet het GLB ook zorgen voor andere collectieve goederen, in ruil voor zijn speciale positie binnen de EU-begroting.

Wat de begroting betreft, zei de eurocommissaris dat "de lidstaten, die samen met het Europees Parlement beslissingen nemen, de volledige vrijheid hebben om hun algemene begroting te verhogen teneinde het GLB op het huidige niveau te houden." Hij hoopte op een spoedig akkoord over het meerjarig financieel kader (MFK), aangezien landbouwers zekerheid en stabiliteit moeten hebben met betrekking tot het beleid en de begroting.

De commissaris noemde ook het politieke akkoord over een nieuwe regel om bepaalde oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen te verbieden, waaraan het EESC een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd via zijn advies en waarover tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in maart zal worden gestemd.

Tijdens het debat met de eurocommissaris zei EESC-lid John Bryan dat het EESC een sterk GLB met een sterke begroting steunt omdat het GLB belangrijk is voor vrede en cohesie.

Maurizio Reale, voorzitter van de afdeling Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu (NAT) van het EESC, wees erop dat in een toekomstig GLB meer aandacht moet worden besteed aan klimaatverandering en dat landbouwers in vrijhandelsovereenkomsten beter moeten worden beschermd.

Peter Schmidt, voorzitter van de Waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling van het EESC, benadrukte dat oneerlijke praktijken in de voedselketen effectiever moeten worden aangepakt en dat de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling moeten worden opgenomen in ons voedselbeleid. Aan de invoer van voedingsmiddelen moeten dezelfde hoge eisen worden gesteld als aan onze producenten. (sma)